Utstikksplanker

Her finner du planker til underkledning av den delen av takkonstruksjonen som rekker utover fasadene på huset. Det blir også kaldt takutstikk. De kan bygges både med innvendige og utvendige takrenner.

Utstikksplankerene er vanskelige å vedlikeholde i og med at du må stå på en stige for å male eller overflatebehandle dem.

   

Når du bruker Cedral som utstikksplanker /underkledning får du et fibersementprodukt der det er behov for bare minimalt vedlikehold. Samtidig er det en god pris. 

Du kan bruke Cedral LapCedral Click og Cedral Board til dit utstikk.

Prisen blir bare bedre av at du sparer penger framover i og med at du ikke trenger å ta deg av jevnlig malerarbeid. Hvis du bruker Cedral utstikksplanker får du dermed et nesten vedlikeholdsfritt utstikk og en fabrikkmalt løsning. Den må bare monteres.

Cedral utstikksplanker er laget av fibersement. Det er et uorganisk materiale, noe som gir deg flere fordeler: 

   

Du behøver ikke slåss mot råte og sopp eller eventuelle skadedyr som eter treverk. Du kommer også til å bo sikrere fordi fibersement ikke er brennbart.

Hvis du likevel står overfor å skulle bygge nytt eller renovere taket, vindusomramming/stern eller kledning på galvtrekanten, kan du vurdere å få laget takutstikket med Cedral som utstikksplanker.

Så slipper du mye vedlikehold og får mer fritid til å nyte framfor å yte.

Et nesten vedlikeholdsfritt takutstikk

De fordelene som er nevnt over med et fabrikkmalt og uorganisk takutstikk går på ingen måte på bekostning av vanskeligere montering.

I tillegg til at du får en løsning som krever et minimum av vedlikehold, får du et byggemateriale som er like lett å arbeide med som tre.

Cedral utstikksplanker er enkle å sage ut med en alminnelig håndsag for tre. Samtidig kan du bruke alminnelige bore- og skrumaskiner så vel som spikerpistoler til monteringen. Alt sammen helt uten å måtte bore huller i fibersementplankerene først. 

Ved større oppgaver der du må skjære mange utstikksplanker anbefaler vi likevel at du bruker en kapp-/gjærsag eller sirkelsag med metallsagblad med diamanttenner.

Generelt bør du benytte el-verktøy fordi det gir mer nøyaktige tilskjæringer og dermed et finere resultat.

Montering og renovering av utstikk på hus

Ved å følge vår monteringsveiledning får du gode resultater når du setter opp utstikkene.

Sørg for å montere utstikksplankerene på riktig underlag, slik at du sikrer et ventilert hulrom bak plankene (maks. c/c = 400mm).

Som underlag kan du benytte en ventilasjonsprofil som monteres på det eksisterende utstikket alt etter materialets type og tilstand. Maks. utstikksbredde på stern er 50 cm ved bruk av ventilasjonsprofil.

Ved nymontering må du bygge et monteringsunderlag før oppsetting av kledningen. Det kan også være relevant hvis du blir nødt til å fjerne de gamle råtne utstikksplankerene helt.

Du kan bruke alle våre produkter: Enten Cedral Lap, Cedral Click eller Cedral Board.

Cedral Lap og Cedral Board kan monteres med skruer eller spiker, mens Cedral Click monteres med clips og not- og fjærsystemet.

Av hensyn til sikkerheten anbefaler vi at du bruker stillas når du skifter utstikk.

Cedral Lap

Cedral Click

Cedral Board