Vindskier

Vindskier er de plankene som avslutter taket i gavlene. De er alltid skrå og benyttes eksempelvis til sidene på gavl-trekanten. Plankene monteres dermed parallelt med takets helling. De har som formål å holde vind og vær ute av takkonstruksjonen slik du unngår råte og sopp i gavlen.

Vindskier er den mest utsatte bygningsdelen på huset og også et av de vanskeligste stedene å vedlikeholde. Det er den minst tilgjengelige delen av huset og derfor vanskeligst å male fordi du ofte må stå på en høy stige.

   

Hvis du bruker Cedrals fibersementplanker som vindskier får du en løsning med minimalt vedlikehold. Samtidig til en fordelaktig pris.

Du kan bruke Cedral Lap, Cedral Click og Cedral Board til vindskier. 

I tillegg til at du får vindskier til en god pris, sparer du også penger i årene som kommer.Det skyldes et minimum av vedlikehold og utgifter til maling og annen trebehandling etter montering.

Hvis du bruker Cedral som vindskier trenger du derfor ikke å måtte stå på en stige og svinge penselen. De blir levert i den fargen du ønsker og beholder denne fargen.

Fibersement, som Cedral er framstilt av, er et uorganisk materiale. Du behøver dermed ikke bekymre deg for råte og sopp så vel som skadedyr i vindskiene.

I tillegg betyr sammensetningen av materialet at det er ikke brennbart. Så hvis du i bruker Cedrals produkter i fibersement når du skal skifte vindskier får du et minimum av vedlikehold med i prisen.

Cedral er det opplagte valg til vindskier både til nybygg og renoveringsoppgaver. Du kan eventuelt vurdere nye vindskier i forbindelse med at du får lagt nytt tak.  

Fordeler med Cedral brukt som vindskier

Som nevnt over får du først og fremst en løsning der det kreves et minimum av vedlikehold på grunn av det uorganiske og ferdigmalte materialet som ikke er utsatt for råte og sopp.

Selv om materialet bl.a. består av sement kan du enkelt forarbeide det og skjære det med alminnelig verktøy. Det betyr at du kan benytte alminnelige bore- og skrumaskiner (eller spikerpistoler), så vel som en håndsag for tre.

Til mindre prosjekter går det fint å bruke en alminnelig håndsag for tre, men ved større og mer omfattende oppgaver med tilpasning av Cedral brukt som vindskier anbefaler vi at du benytter et hardmetallblad med diamanttenner. 

   

Generelt anbefaler vi el-verktøy fordi det blir mer nøyaktig og gir dermed et finere resultat. Arbeidet med materialet er dermed ikke annerledes enn med tre når du tilpasser og skjærer det til for å få det til å passe til den aktuelle bygningen.

Selve monteringen av Cedral Lap og Cedral Board skjer enkelt med rustfrie skruer uten at du trenger å bore huller først. Du kan selvfølgelig også bruke spikerpistol som nevnt tidligere.

Montering og utskifting av vindskier

Med Cedral som vindskier får du en enkel installasjon. Hvis du følger monteringsveiledningen oppnår du perfekte resultater.

Ved ny montering av vindskier starter du med å fjerne de gamle vindskiene. Det første du må gjøre er å sage til de nye plankene i lengden. Bruk eventuelt de gamle til en lett oppmåling. Legg så opp de ferdiggjorte Cedral-plankene og fest dem med rustfrie skruer.

Til å hjelpe til med oppsettingen kan du montere en skruetvinge i den ene enden på noe av den eksisterende konstruksjon. Så har du noe å hvile plankene på. Eventuelt bruk et stykke tre hvis du må lage en holder.

Ideen her er at du så kan la den ene enden av plankene hvile på skruetvingen/holderen. Det kan nemlig være vanskelig å være nøyaktig i oppsettingen mens du holder planken helt ute i enden uten noen form for hjelp.

Vi anbefaler å bruke et stillas til monteringsarbeidet av sikkerhetsmessige årsaker.

Renovering av vindskier

Hvis du står overfor et renoveringsarbeid av vindskiene kan du montere Cedrals planker utenpå den eksisterende konstruksjonen.

Du må bare bruke en ventilasjonsprofil som sikrer luftrommet bakom. Ved bruk av ventilasjonsprofil er den maksimale tillatte høyden på vindskien 50 cm. I tillegg må du sørge for at vindskiens overkant alltid er overdekket av takbelegg eller en avdekningsprofil.

Alt etter hvilken tilstand og type den gamle kledningen din er kan du fjerne den gamle og sette opp et nytt monteringsunderlag. 

Cedral Lap

Cedral Click

Cedral Board