Error transforming XSLT System.Xml.Xsl.XslTransformException: An error occurred while loading document 'http://www.cedral.no/Files/Templates/Designs/Ivarsson2017/Translations.xml'. See InnerException for a complete description of the error. ---> System.Xml.XmlException: For security reasons DTD is prohibited in this XML document. To enable DTD processing set the DtdProcessing property on XmlReaderSettings to Parse and pass the settings into XmlReader.Create method. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDoctypeDecl() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() at System.Xml.XPath.XPathDocument.LoadFromReader(XmlReader reader, XmlSpace space) at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.ConstructDocument(Object dataSource, String uriRelative, Uri uriResolved) at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.GetDataSource(String uriRelative, String uriBase) --- End of inner exception stack trace --- at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.GetDataSource(String uriRelative, String uriBase) at translationfile(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) at (XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, String translationkey, String defaulttranslation) at (XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}current) at (2)(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator ) at Root(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) at System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter writer) at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Transform(IXPathNavigable input, XsltArgumentList arguments, Stream results) at Dynamicweb.Content.Files.XsltParser.XmlXsltTransform(XmlDocument xmlDocument, XslCompiledTransform xslTransformer, TextWriter textWriter, XsltArgumentList xsltArguments)

Vanlige spørsmål

Her finner du svar på noen av de spørsmålene vi ofte får i forbindelse med Cedral Lap, Cedral Click og Cedral Board

 • Kan man montere Cedral direkte på en eksisterende gavlkledning?

  Nei. Cedral skal alltid monteres på avstandslekter  slik at det blir et loddrett ventilert hulrom bak kledningen.

 • Kan man bruke Cedral for å bygge en sandkasse?

  Nei, dessverre. Cedral tåler ikke direkte bakkekontakt og skal alltid monteres med et ventilert hulrom på minst 20 mm bak panelet.

 • Kan man bruke Cedral som avskjerming rundt en søppelkasse?

  Ja, det kan man. Vi anbefaler derimot at kledningen er minst 150 mm over bakken. 

 • Kan man lage en kompostbeholder av Cedral?

  Nei, dessverre. Cedral tåler ikke direkte bakkekontakt og skal alltid monteres med et ventilert hulrom på minst 20 mm bak panelet.

 • Skal man male endene på Cedral-panelene?

  Det er ikke nødvendig å male endene på panelene. Man maler kun av estetiske årsaker, så hvis enden ikke er synlig er det ikke nødvendig å male den.

 • Skal man bruke EPDM-bånd i overlappingen mellom panelene?

  Vi anbefaler at man bruker EPDM bånd i panelskjøtene for beskyttelse ved vanninntrenging. Monteres panelet med tette samlinger, kan det utelukkes.

 • Hvordan kapper jeg Cedral?

  Mindre arbeid kan sages med et vanlig sagblad for tre. Ved større arbeider anbefaler vi et diamantblad  med tenner ment for fibersement.

 • Kan Cedral leveres tilskåret etter faste mål?

  Nei, Cedral leveres alltid i samme mål og skjæres til på byggeplassen.

 • Kan man få Cedral i spesialfarger?

  Ja, hvis du ikke ønsker noen av de mange standardfarger kan Cedral leveres i en spesialfarge mot et pristillegg. Dette krever bestilling av minst 500 paneler.

 • Hvor nær bakken kan man plassere det første panelet?

  Vi anbefaler at det nederste panelet er minst 150 mm fra bakken. Hvis det det plasseres lavere kan det forårsake kraftig nedsmussing av det nederst panelet.  

 • Kan panelene settes helt ned mot bakken?

  Nei. Vi anbefaler at det nederste panelet monteres 150 mm over bakken.